Tuinieren

Samen tuinieren

Weet je niet wat je met de tuin moet beginnen en heb je een steuntje in de rug nodig? Tuinrecept komt graag samen tuinieren. We kijken samen naar uw tuin en maken er een mooie plek van.

Samen tuinieren kan op allerlei manieren. We kunnen samen een nieuwe tuin aanleggen, de tuin een grote beurt geven of Sifra geeft advies en steekt de handen uit de mouwen bij het onderhoud.

Voorbeelden samen tuinieren:

Tuinonderhoud

Sifra komt graag in uw tuin langs voor het onderhoud. Dit kan wekelijks, maandelijks, jaarlijks of gewoon een keer als het nodig is. Tuinrecept werkt graag met de natuur mee. Dit betekent dat ik het liefst volgens natuurlijke principes werk.

‘Voorbeeld: In de natuur is de grond altijd bedekt. Door de grond te bedekken wordt onkruidgroei tegengegaan en droogt de bodem minder snel uit. Ook wordt het bodemleven gestimuleerd en hierdoor krijgt de grond een betere structuur.’

Aanleg

Tuinrecept helpt u graag met de aanleg. Tuinrecept kan de gehele uitvoering op zich nemen, we kunnen samen aan de slag of Sifra kan voor mooie beplanting zorgen.